Overeenkomst periodiek schenken

Stappen
Informatie periodiek schenken


Hartelijk dank dat u het Diabetes Fonds met een periodieke schenking wilt steunen. Hiermee draagt u structureel bij aan een wereld zonder diabetes. Met een periodieke schenkingsovereenkomst steunt u het Diabetes Fonds jaarlijks met hetzelfde bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar. Deze schenking is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Een periodieke schenking dient vastgelegd te zijn in een overeenkomst. U kunt uw gift nu eenvoudig vastleggen door dit formulier in te vullen en online te ondertekenen. U ontvangt daarna direct een ontvangstbevestiging van ons.